Skip to content

Welkom op de website van Adviesraad Sociaal Domein Wassenaar

Wat doet ASD Wassenaar?

Vanaf 2015 is de gemeente Wassenaar verantwoordelijk voor de taken op het gebied van Jeugd, Werk en Zorg. Om zo goed mogelijk invulling te geven aan nieuwe ontwikkelingen heeft het college van burgemeester en wethouders de Adviesraad Sociaal Domein benoemd. Het doel van de ASD is het college en gemeenteraad gevraagd en ongevraagd advies te geven over alle onderwerpen op het gebied van maatschappelijke ondersteuning, jeugdzorg en arbeidsparticipatie.

Ga direct naar onze:

Onze leden

De leden van de ASD leveren vanuit interesse en soms vanuit hun eigen professie een belangrijke bijdrage aan de beleidsvorming op het gebied van werk en inkomen, wonen, welzijn en zorg voor jong en oud in de vorm van adviezen.

Marike Bontenbal

Marike Bontenbal

Voorzitter (Duo)
Robbert Boonk

Robbert Boonk

Voorzitter (Duo)
Mieke Hulshof

Mieke Hulshof

Penningmeester
Back To Top