De Adviesraad

Vanaf 2015 is de gemeente Wassenaar verantwoordelijk voor de taken op het gebied van Jeugd, Werk en Zorg. Dit brengt veel veranderingen met zich mee, zoals nieuwe wet- en regelgeving. Om zo goed mogelijk invulling te geven aan de nieuwe ontwikkelingen heeft het college van burgemeester en wethouders in februari 2015 de Adviesraad Sociaal Domein benoemd. Het doel van de Adviesraad Sociaal Domein is het college en de gemeenteraad gevraagd en ongevraagd advies te geven over alle onderwerpen op het gebied van maatschappelijke ondersteuning, jeugdzorg en arbeidsparticipatie.


Samenstelling Adviesraad

Bij de start heeft de Adviesraad de leden naar ervaring c.q. interesse in aandachtsgebieden ingedeeld. 

Begin 2017 heeft de Adviesraad diverse nieuwe leden mogen verwelkomen waaronder de huidige voorzitter, Eric Bloemkolk.
Vacatures worden ingevuld via een open sollicitatie procedure. Aankondiging hiervan vindt plaats via publicatie op de website.