VOLGENDE VERGADERING: MAANDAG 5 juli 2021 in de Messiaskerk

op de agenda o.a. beschermd wonen en maatschappelijke opvang