AGENDA  MAANDAG 2 SEPTEMBER (De Paauw, Raadhuislaan 22)

Op de agenda o.a. Overleg samen met de cliëntenraad en beleidsambtenaar L-V over het Implementatieplan re-integratie en participatiebeleid 2019 -2022

Volgende vergadering: 4 november 2019